Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
remonty i przebudowy

Foto
Foto
Foto

Wszelkie remonty i przebudowy nieodłącznie towarzyszą nam nie tylko wraz z rozwojem wszelkich technologii (nie tylko budowlanych), ale wraz ze zmianami w naszym stylu życia. Jednak każdy remont, czy też przebudowa związane są z wieloma uciążliwościami, a my staramy się przejść naszym klientom przez te niedogodności – w sposób łagodny i spokojny.

Staramy się aby wszystkie etapy tego typu inwestycji były dla naszych klientów przyjemnością. Oferujemy pomoc na wszystkich etapach realizacji przebudowy, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji.

Wyjaśnienie (zgodne z Prawem budowlanym):
remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

ETAP PROJEKTOWANIA

Na etapie projektowania wykonujemy inwentaryzację budowlaną obiektu, ekspertyzę techniczną, uzgadniamy koncepcję z inwestorem, a następnie opracowujemy projekt budowlany dostosowany do Państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi fazami projektowania, z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi budowlanemu wykonania robót budowlanych włącznie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać również w zakładce: „Projekty indywidualne”.

ETAP REALIZACJI

Na etapie realizacji oferujemy Państwu pomoc w koordynacji wszystkich prac budowlanych związanych z remontem lub przebudową.

W zależności od Państwa oczekiwań podejmujemy się bezpośredniego wykonania robót budowlanych lub ich koordynacji. Możemy wykonać m.in. roboty budowlane konstrukcyjne lub prace wykończeniowe wewnętrzne, czy też zewnętrzne.
W czasie realizacji przebudowy, w zależności od potrzeb, zapewniamy również pełną obsługę formalno-prawną, dotyczącą m.in.:
- zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych,
- zapewnienia nadzoru budowlanego tj. sprawowania funkcji kierownika budowy.


Zapraszamy do współpracy
Zespół „ARCHIPUNKT” s. c.

 

Aktualności
Witamy na naszej stronie internetowej

...mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.